Skip to main content
Privacybeleid.
BMW Driving Experience
Versie 1.0 – 11.06.2020

Dit privacybeleid is toepasselijk op de diensten die onder “BMW Driving Experience” worden aangeboden door BMW Belgium Luxembourg NV, Lodderstraat 16, B-2880 Bornem, BTW 0413.533.863 ("BMW") op haar website www.bmw.be (de “Website”) (hierna “de Diensten”).


Dit privacybeleid is gebaseerd op de vereisten van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy, VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming of “GDPR”, hierna zo genoemd). Indien de toepasselijke lokale wetgeving in individuele gevallen strengere vereisten heeft op het gebied van gegevensbescherming en privacy dan deze privacy policy, moeten de persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met deze strengere wetten.


Vragen over de toepasselijke wetgeving en dit privacy beleid kunnen worden gesteld aan de Data Protection Officer via data-protection-officer@bmw.be.
BMW treedt op als verwerkingsverantwoordelijke.


De persoonsgegevens die worden verwerkt tijdens het gebruik van BMW Driving Experience diensten worden alleen verzameld, verzonden en verwerkt op de manier die hieronder wordt beschreven.


Hebt u in andere context contact met BMW, dan geldt het algemeen privacy beleid, consulteerbaar via bijgevoegde link: https://www.bmw.be/nl/footer/metanavigation/data-privacy.html.


Verwerking van persoonsgegevens en doeleinden van verwerking

Het is mogelijk om de Website te gebruiken zonder de identificatie van de gebruiker. 
Voor de reservatie en aankoop van diensten worden de volgende gebruikersgegevens verzameld en verwerkt:
 • Naam, voornaam, aanhef, e-mailadres, taal 
 • Eventueel bedrijfsnaam, postadres 
 • Gegevens betreffende personen die meegaan
 • Tickbox waarbij de deelnemer verklaart over een geldig rijbewijs te beschikken 
 • Het telefoonnummer, mobiele telefoonnummer en faxnummer kunnen optioneel worden opgeslagen
 
BMW behoudt zich het recht voor om de gegevens diepgaand te controleren en af te wijzen of toegang tot de diensten te ontzeggen.


BMW kan contact opnemen met de gebruiker via het e-mailadres en de naam die de gebruiker tijdens de registratie heeft opgegeven, om informatie te vragen over de prestaties, de reikwijdte, de gebruikersvriendelijkheid van de Website en aangeboden diensten, evenals voor de bevraging van de tevredenheid van de gebruiker.


Persoonsgegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de uitvoering van de reservatie, het gebruik, de verkoop en betaling van de aangeboden diensten en worden bewaard zolang de wettelijke bepalingen rond contractuele overeenkomsten vereisen.


Voor het gebruik van een BMW wagen wordt een bruikleencontract afgesloten en de vereiste gegevens hiervoor verzameld en bewaard zolang de wettelijke bepalingen rond contractuele overeenkomsten vereisen. 


Bescherming van persoonsgegevens

BMW past uitgebreide technische en organisatorische beschermingsmaatregelen toe, inclusief versleutelings- en authenticatiehulpmiddelen, om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te helpen beschermen en behouden, in overeenstemming met de toepasselijke vereisten inzake gegevensbescherming. Wij maken gebruik van veiligheidsmaatregelen zoals:
 • strikte toegangsregels tot uw gegevens op 'need to know'-basis en enkel voor de opgegeven doeleinden;
 • overdracht van verzamelde gegevens in versleutelde vorm;
 • opslag van zeer vertrouwelijke gegevens (bv. kredietkaartgegevens) enkel in versleutelde vorm;
 • firewalls in IT-systemen om toegang door onbevoegden te vermijden, bv. van hackers, en de toegang tot IT-systemen permanent te monitoren om misbruik van persoonsgegevens op te sporen en te stoppen;
 • beheer van inbreuken en incidenten (info systeem voor veiligheidsmanagement);
 • organisatorische maatregelen voor personeel dat persoonlijke gegevens verwerkt
 • beheer van bedrijfscontinuïteit.
 
Slechts beperkte en geautoriseerde personen van BMW en haar verwerkers hebben toegang tot de persoonsgegevens. Deze zijn verplicht tot gegevensgeheim. 


Gegevensoverdrachten en locatie van verwerking

De persoonsgegevens van gebruikers van de Website en Diensten worden verwerkt binnen de Europese Unie.


Idloom (Avenue de Tervueren 216, 1150 Woluwe-Saint-Pierre, BE0639.967.792)  verzorgt de hosting van het registratieplatform en ondersteunende diensten, waarop de verkoop van de aangeboden diensten worden ter beschikking gesteld, in de capaciteit van “Verwerker” in opdracht van BMW en is gebonden aan GDPR vereisten via een gegevensverwerkersovereenkomst.


Ingenico (Ingenico e-Commerce Solutions BVBA/SPRL Da Vincilaan 3, 1930 Zaventem BE0459.36.06.23) verzorgt de monetaire transactie voor de online aankoop van een BMW Driving Experience Training, in de capaciteit van “Verwerker” in opdracht van BMW en is gebonden aan GDPR vereisten via een gegevensverwerkersovereenkomst.


Verder maakt BMW gebruik van IT ondersteuning van BMW Group, die optreedt als verwerker. 


De circuits waarop BMW Driving Experience plaatsvindt, worden gepubliceerd op de Website. Zij treden zelf als Verwerkingsverantwoordelijke op. BMW deelt geen persoonsgegevens met de uitbaters van de circuits.


Anonieme gegevens en cookies

BMW gebruikt alleen essentiële en functionele cookies om sessies op de Website af te handelen. Meer informatie is te vinden in de Cookie Policy.

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

Gebruikers kunnen op elk gewenst moment kosteloos hun privacy rechten uitoefenen, zoals recht op inzage, correctie, wissen van gegevens, beperking en bezwaar op verwerking, overdraagbaarheid. 

Bovendien heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit. 


Contactpersoon voor gegevensbescherming bij BMW Group Belux

Hebt u vragen met betrekking tot ons gebruik van uw persoonsgegevens of deze privacy policy, dan neemt u het best eerst contact op met ons BMW Group Belux Contact Center, dat bereikbaar is van maandag tot vrijdag van 8.30-21 uur, en op zaterdag van 10 tot 16 uur. Buiten deze uren kunt u een bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Het Contact Center is ook bereikbaar via mail of per gewone post. 

Contactgegevens van het BMW Group Belux Contact Center:
Tel.: +32 (0)3 890 50 02
Lodderstraat 16
B-2880 Bornem (België)
 

Gedetecteerde tijdzone